Polegli uchodźcy cywilni

Bunda Julian

Kisieliczka Włodzimierz

Kubicz Augustyn Franciszek

Łagan Paweł

Michalec Józef

Nieznana kobieta

Nieznana kobieta z córeczką

Nieznana kobieta z Krakowa

Nieznany mężczyzna „więzień”

Nieznany mężczyzna z Tarnowa

Sak Albina

Sak Henryk

Sak Michał

Sieroński Feliks

Skalny Kazimierz

Żołnierkiewicz Edmund Stanisław Antoni