Tarnogród - Cmentarz Parafialny

Miejscowość

Tarnogród

Gmina, powiat - obecnie

Gmina Tarnogród, Powiat Biłgorajski

Gmina, powiat - w 1939

Gmina Tarnogród, Powiat Biłgorajski

Nazwa

Cmentarz parafialny

Data założenia

-

Liczba pochowanych żołnierzy WP

3

Historia cmentarza

Mogiły żołnierzy WP 1939

Lista pochowanych żołnierzy WP i cywilnych ofiar

Bibliografia

W. Białasiewicz, Wrzesień 1939 na Zamojszczyźnie, ANEKSY, wykaz, poz. 14,  s. 2; D. Kawałko, Cmentarze województwa zamojskiego, Zamość 1995, s.