Obrońcy ojczyzny

1939

Polegli na ziemi biłgorajskiej

Księżpol - Cmentarz Wojenny

Miejscowość

Księżpol

Gmina, powiat - obecnie

Gmina Księżpol, Powiat Biłgorajski

Gmina, powiat - w 1939

Gmina Księżpol, Powiat Biłgorajski

Nazwa

Cmentarz wojenny

Data założenia

1917

Liczba pochowanych żołnierzy WP

12

Historia cmentarza

Cmentarz z I wojny światowej z kopcem założony został obok dawnego cmentarza grekokatolickiego i prawosławnego. Najstarsza czytelna inskrypcja pochodzi z 1848.  W 1922 roku erygowano parafię rzymskokatolicką w Księżpolu. Obecnie cmentarz wojenny włączony został przez cmentarz parafialny.
W 1947 przeprowadzono na terenie gminy prace ekshumacyjne, znalezione szczątki pochowano na cmentarzu wojennym.
17 listopada 2021 zakończono prace remontowe na kwaterze żołnierzy Wojska Polskiego 1939 – usunięcie starych betonowych elementów urządzenia kwatery, a także wykonanie nowych granitowych obrzeży i krzyży z inskrypcjami poświęconymi poległym żołnierzom oraz orłem wojskowym (wzór 1919). Prace zostały sfinansowane przez Oddziałowe Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Lublinie.

Mogiły żołnierzy WP 1939

13-14.09.1940 prowadzono prace ekshumacyjne na terenie gminy Księżpol w wyniku których powstała obecna kwatera poległych żołnierzy Wojska Polskiego.
5 sierpnia 2021 r. w miejscowości Rakówka (gm. Księżpol, pow. biłgorajski, woj. lubelskie) odbyła się ekshumacja z grobu wojennego NN żołnierza Wojska Polskiego, poległego we wrześniu 1939. W ekshumacji, którą prowadziła firma PU Metodis Agnieszka Milak, udział wzięli pracownicy Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Lublinie oraz Urzędu Gminy Księżpol. Ekshumowane szczątki zostały pochowane w kwaterze wojennej żołnierzy WP, poległych w 1939, znajdującej się na cmentarzu parafialnym w Księżpolu. W uroczystości wziął udział ks. Artur Juszczak z parafii rzymskokatolickiej p. w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Księżpolu.

Lista pochowanych żołnierzy WP i cywilnych ofiar

Bibliografia

1. Archiwum Państwowe w Lublinie, Oddział w Kraśniku, zespół „Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Biłgoraju”, Wykaz osób poległych w roku 1939 na terenie Gminy Księżpol;
2. PCK, Lista strat 15046, Wypis aktu śmierci z ksiąg metrykalnych parafii Księżpolu sporządzony w 1940, nr 19;
3. W. Białasiewicz, Wrzesień 1939 na Zamojszczyźnie, ANEKSY, (maszynopis), s. 7-8;
4. D. Kawałko, Cmentarze województwa zamojskiego, Zamość 1995, s. 114-115.
5. T. Brytan, Gmina Księżpol. Przeszłość- Teraźniejszość – Przyszłość, Księżpol 2010, s.25.
6. https://ipn.gov.pl/pl/upamietnianie/biezaca-dzialalnosc-biu/147958,Prace-ekshumacyjne-w-miejscowosci-Rakowka-gm-Ksiezpol-5-sierpnia-2021.html
6. https://ipn.gov.pl/pl/upamietnianie/biezaca-dzialalnosc-biu/154547,Prace-remontowe-na-kwaterze-zolnierzy-Wojska-Polskiego-1939-r-Ksiezpol-17-listop.html

Formularz kontaktowy

Możesz w łatwy sposób skontaktować się z nami, wypełniając poniższy formularz.

Skip to content