Różaniec - Cmentarz prawosławny

Miejscowość

Różaniec

Gmina, powiat - obecnie

Gmina Tarnogród, Powiat Biłgorajski

Gmina, powiat - w 1939

Gmina Tarnogród, Powiat Biłgorajski

Nazwa

Cmentarz prawosławny

Data założenia

-

Liczba pochowanych żołnierzy WP​

1

Historia cmentarza

Mogiły żołnierzy WP 1939

Lista pochowanych żołnierzy WP i cywilnych ofiar

Bibliografia