Polegli żołnierze Wojska Polskiego - H

Haczek Piotr

Heberna Zygmunt

Herman Jan

Hnat Ignacy Wincenty

Hrycki Piotr