Turobin - Cmentarz Parafialny

Miejscowość

Turobin

Gmina, powiat - obecnie

Gmina Turobin, Powiat Biłgorajski

Gmina, powiat - w 1939

Gmina Turobin, Powiat Krasnostawski

Nazwa

Cmentarz parafialny

Data założenia

-

Liczba pochowanych żołnierzy WP

6

Historia cmentarza

Mogiły żołnierzy WP 1939

Lista pochowanych żołnierzy WP i cywilnych ofiar

Bibliografia

1. W. Białasiewicz, Wrzesień 1939 na Zamojszczyźnie, ANEKSY, wykaz.
2. D. Kawałko, Cmentarze województwa zamojskiego, Zamość 1995, s.
3. R. Tokarczyk, Turobin. Dzieje miejscowości, Lublin 2002, s. 256.