Biszcza - Cmentarz parafialny

Miejscowość

Biszcza

Gmina, powiat - obecnie

Gmina Biszcza, Powiat Biłgorajski

Gmina, powiat - w 1939

Gmina Biszcza, Powiat Biłgorajski

Nazwa

Cmentarz parafialny

Data założenia

-

Liczba pochowanych żołnierzy WP​

-

Historia cmentarza

Mogiły żołnierzy WP 1939

Lista pochowanych żołnierzy WP i cywilnych ofiar

Bibliografia