Tereszpol - Cmentarz Parafialny

Miejscowość

Tereszpol

Gmina, powiat - obecnie

Gmina Tereszpol, Powiat Biłgorajski

Gmina, powiat - w 1939

Gmina Tereszpol, Powiat Zamojski

Nazwa

Cmentarz parafialny

Data założenia

-

Liczba pochowanych żołnierzy WP

6

Historia cmentarza

Mogiły żołnierzy WP 1939

Lista pochowanych żołnierzy WP i cywilnych ofiar

Bibliografia

1. Archiwum Parafii w Tereszpolu, Księga aktów zmarłych Rzym. Kat. parafii Tereszpol od roku 1939 do 1945.  
2. Archiwum Państwowe w Lublinie, Oddział w Kraśniku, zespół „Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Biłgoraju”, Wykaz osób poległych na terenie gr. Tereszpol pow. Biłgoraj w roku 1939;
3. W. Białasiewicz, Wrzesień 1939 na Zamojszczyźnie, ANEKSY;
2. D. Kawałko, Cmentarze województwa zamojskiego, Zamość 1995, s.