Krzeszów – Cmentarz parafialny

Miejscowość

Krzeszów

Gmina, powiat - obecnie

Gmina Krzeszów, Powiat Niżańsk

Gmina, powiat - w 1939

Gmina Krzeszów, Powiat Biłgorajski

Nazwa

Cmentarz parafialny

Data założenia

-

Liczba pochowanych żołnierzy WP​

1 i 2 studentów

Historia cmentarza

Mogiły żołnierzy WP 1939

Lista pochowanych żołnierzy WP i cywilnych ofiar

Bibliografia