Miejscowe ofiary cywilne

Bucior Marcin

Cyc Andrzej

Czamarski Antoni

Frampolanin wyznania mojżeszowego

Jabłońska Tatiana

Kida Antoni

Kowalska Michalina

Małyszek Władysława

Miazga Wacław

Skrzypa Eugeniusz

Sznycer Herszko

Zawitasz Kuźma