Polegli żołnierze Wojska Polskiego - D

Dąbrowa Franciszek

Dąbrowski Władysław

Danek Józef

Darkowski Władysław

Dębowczyk Leon

Delnge Władysław

Demetro Małensz

Domański Jan

Doskoczyński Wasyl

Dubowik Aleksy

Duda Henryk

Dura Wincenty

Duraj Józef

Duszczyński Franciszek

Dylski Ferdynand

Dynowski Stefan

Dziedzicki Mikołaj