Polegli żołnierze Wojska Polskiego - R

Rachmański vel Rachmiński Wiktor

Raczek Antoni

Radzikowski Ryszard

Rafalski Tadeusz

Rohacz Dymitr

Rokicki Hieronim

Róg Franciszek

Rułkowski Adam

Rug vel Róg Władysław